VietDitru-Visa Bulletin Visa Bulletin for JUNE 2019 VietDitru-Visa Bulletin
Fs
MAY 2019

JUNE 2019

MOVEMENT
WAIT
(yy/mm/ww)
F1 08/01/2012 15/02/2012 ↑ 05 weeks 07 03 02
F2A 15/05/2017 15/07/2017 ↑ 08 weeks 01 10 02
F2B 01/02/2013 15/05/2013 ↑ 14 weeks 06 00 02
F3 08/11/2006 22/12/2006 ↑ 06 weeks 12 05 01
F4 15/02/2006 01/04/2006 ↑ 06 weeks 13 02 00