VietDitru-Visa Bulletin Visa Bulletin for MAY 2019 VietDitru-Visa Bulletin
Fs
APRIL 2018

MAY 2019

MOVEMENT
WAIT
(yy/mm/ww)
F1 01/12/2011 08/01/2012 ↑ 05 weeks 07 03 03
F2A 01/03/2017 15/05/2017 ↑ 10 weeks 01 11 02
F2B 02/10/2012 01/02/2013 ↑ 14 weeks 06 03 00
F3 22/09/2006 08/11/2006 ↑ 06 weeks 12 05 03
F4 01/01/2006 15/02/2006 ↑ 06 weeks 13 02 02