VietDitru-Visa Bulletin Visa Bulletin for APRIL 2019 VietDitru-Visa Bulletin
Fs
MARCH 2018

APRIL 2019

MOVEMENT
WAIT
(yy/mm/ww)
F1 22/10/2011 01/12/2011 ↑ 05 weeks 07 04 00
F2A 08/01/2017 01/03/2017 ↑ 07 weeks 02 01 00
F2B 01/08/2012 22/10/2012 ↑ 11 weeks 06 05 01
F3 08/09/2006 22/09/2006 ↑ 02 weeks 12 06 01
F4 22/09/2005 01/01/2006 ↑ 14 weeks 13 03 00